CLOCK_Mesa de trabajo 1

PUNTUALITAT

Es recomana arribar al centre 10 minuts abans de l’inici de la classe.
HIGIENE

HIGIENE

És obligatori l’ús d’una tovallola per utilitzar les màrfegues del centre. S’ha d’entrar descalç a la Sala d’activitats i a la sala de màquines. Es recomana portar mitjons antilliscants o en cas d’anar descalç assegurar-se de tenir els peus ben nets. Evitar utilitzar mantes en cas d’estar suant i tractar de manera acurada el material del centre.
SILENCI

SILENCI

Es demana tenir el telèfon mòbil en silenci o apagar-lo durant les classes.
ASSISTÈNCIA

ASSISTÈNCIA

Les classes van per llista, s’han de reservar mitjançant l’apartat de client a la web. Si no es pot assistir es demana que es cancel·li la classe des de l’apartat de client per deixar la plaça lliure si hi ha llista d’espera. En cas de necessitat de canvi d’horari enviar un missatge de WhatsApp i apuntar-se a la llista d’espera en cas que la classe estigui plena.
QUOTES I PAGAMENTS

QUOTES I PAGAMENTS

Els pagaments es cobraran durant la primera setmana del mes corresponent en el cas de les classes grupals, i durant l’última setmana del mes corresponent en el cas dels entrenaments personalitzats. Si pagues una quota i no pots venir, has d’avisar en 24 h d’antelació, en cas contrari no es podrà abonar l’import corresponent.
BAIXES

BAIXES I/O MODIFICACIONS DE QUOTES

S’ha de notificar abans del dia 25. Ho pots fer mitjançant l’àrea de clients de la web o enviant un correu electrònic notificant a l’assumpte: BAIXA/MODIFICACIÓ. Totes les baixes posteriors al dia 25, es realitzaran per al mes següent. En cas de fer una devolució del rebut, et faràs responsable del càrrec de la devolució.
SALUT

SALUT

Has de notificar si tens alguna lesió o dolor al full d’inscripció o abans de les classes per poder adaptar els exercicis i la sessió.
INFORMACIÓ SOBRE LES SESSIONS

INFORMACIÓ SOBRE LES SESSIONS

- Sempre es pagarà el mes sencer independentment de l’assistència que tingui l’alumn@. La plaça queda reservada per a la persona.
- Els dies festius NO es recuperen les sessions.
- Els canvis d’hora o de sessió es realitzaran sempre el mateix mes i segons la disponibilitat de places que hi hagi a les sessions.
- Les cancel·lacions s’han de notificar en 24 h d’antelació, sinó quedaran comptabilitzades.
- Si la sessió està reservada pero l’alumn@ no es presenta, no es podrà recuperar.
CLIENTS ONLINE
TRADUIR